Przyrządy

01

Oprzyrządowanie zadaniowe
– operacja wciskania elementów produkcyjnych.

02

Oprzyrządowanie zadaniowe
– operacja wciskania elementów produkcyjnych.

03

Oprzyrządowanie zadaniowe
– operacja testu połączeń spawanych.

04

Oprzyrządowanie spawalnicze.

05

Oprzyrządowanie zadaniowe.

06

Oprzyrządowanie zadaniowe.

07

Oprzyrządowanie zadaniowe – operacja wciskania
elementów produkcyjnych.

08

Oprzyrządowanie spawalnicze.