Oprzyrządowanie zadaniowe – operacja testu połączeń spawanych #4