Układ odbioru elementów produkcyjnych z ciągu technologicznego.