Urzadzenie do wciskania tulejki stalowej do ucha amortyzatora.