Urządzenie do badania charakterystyki amortyzatorów.