Modernizacja urządzenia do wciskania elementów produkcyjnych.