Modernizacja urządzenia do testu spoin elementów produkcyjnych.